Giảm 25%
Set Lẩu Thập Cẩm 3
6 - 7 người
Xóa
Sản phẩm hết hàng

Set Lẩu Thập Cẩm 3

726,000đ/ 6 - 7 người
980,000đ
Giảm 25%
Set Lẩu Thập Cẩm 2
5 - 6 người
Xóa
Sản phẩm hết hàng

Set Lẩu Thập Cẩm 2

587,000đ/ 5 - 6 người
785,000đ
Giảm 26%
Set Lẩu Thập Cẩm 1
5 - 6 người
Xóa
Sản phẩm hết hàng

Set Lẩu Thập Cẩm 1

539,000đ/ 5 - 6 người
729,000đ
Giảm 10%
Set Lẩu Hải Sản Thượng Hạng
4 - 5 người
Xóa
Sản phẩm hết hàng
Giảm 11%
Set Lẩu Hải Sản Sum Vầy
3 - 4 người
Xóa
Sản phẩm hết hàng

Set Lẩu Hải Sản Sum Vầy

399,000đ/ 3 - 4 người
450,000đ
Set Sashimi Đặc Biệt
Xóa
Sản phẩm hết hàng
Set Sashimi Mix 3
1 - 2 người
Xóa
Sản phẩm hết hàng

Set Sashimi Mix 3

419,000đ/ 1 - 2 người
Set Sashimi Mix 2
1 - 2 người
3 - 4 người
5 - 6 người
Xóa
Sản phẩm hết hàng

Set Sashimi Mix 2

229,000đ/ 1 - 2 người
Sashimi Cá trích ép trứng
1 - 2 người
3 - 4 người
5 - 6 người
Xóa
Sản phẩm hết hàng
Sashimi Cá hồi Na Uy SFN
1 - 2 người
3 - 4 người
Xóa
Sản phẩm hết hàng
Giảm 20%
Cá hồi Na Uy nguyên con - Seafood From Norway (SFN)
Kg
Xóa
Sản phẩm hết hàng
Giảm 5%
Khoai tây cắt sợi Farm Best
Xóa
Sản phẩm hết hàng