Hải sản Nauy

5sFood.vn - Đơn vị đầu tiên tại Việt Nam được Hội đồng hải sản Na Uy cấp phép sử dụng nhãn hiệu Seafood From Norway minh chứng cho nguồn gốc và chất lượng sản phẩm.